Mga Kwento Sa Bibliya • b_footer{background-color:#333}#b_results>li a{color:#1020d0}#b_results>li a:visited{color:#600090}#b_results>li{background-color:#fff}#b_results>
  sb_add:hover h2 a,
  b_adlabel strong{font:12px/normal Arial,Helvetica,Sans-Serif}
  b_ad{padding-right:18px;border-right:2px solid #e5e5e5}#b_results>li:first-child{padding-top:10px}#b_results>
  ccal{border:1px solid #bfdcf0}
  phpAng Bibliya para sa mga Bata ay natayo upang ipahayag si Jesu-Cristo sa mga bata sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga inilarawang kuwento mula sa Bibliya sa
  b_searchboxForm input{font:18px/normal 'Segoe UI',Arial,Helvetica,Sans-Serif}#id_h{display:none;float:right;margin-right:20px;position:relative}#id_d{right:25px}#id_h #bepfo{right:0}
  b_outTextBox:focus{border-top:1px solid #0072c5;padding-top:3px}
  b_ans #sp_requery h2>a:hover,#b_results>
  ph/?p=899Mga Kwento Sa Bibliya
  b_vlist2col li{padding:0 0 10px}
  sic{border:1px solid #bfdcf0;padding:0 0 0 5px}select:hover,
  fc_cal_holder td a:active,body
  b_active a:after{content:" ";border-width:0 9px 9px;border-style:solid;display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:23px;margin:0 0 0 -9px}
  push({k:n,v:r,t:f})}function p(n){return i||(r=n),!i}function w(n,t){t||(t=o());v(n,t,0)}function b(n,t){v(n,t,1)}function u(){var u,f;if(t
  b_ans{padding:17px 20px 0}#b_results>
  b_searchbox{height:27px;margin:3px 0 0;padding-left:12px;top:-1px}
  b_footer table{width:520px;margin:15px 20px 0 120px}
  Sana’y basahin ninyo ang mga bahaging ito ng Bibliya na pinagkunan ng mga kuwento
  2em 'Segoe UI',Arial,Helvetica,Sans-Serif}h2,h3,
  fc_cal_monthInc{margin:1px 15px 0 0}
  ftrH{height:30px}#b_tween>span{padding-right:25px}#b_results>li{padding:10px 20px;margin:0 0 2px}#b_results>
  querySelector){i=[];r="ad";function u(){var c=sb_gt(),u=document
  perf);var perf;(function(n){function a(){return c(Math
  fc_cal_holder th div{background-color:#fff;border:0;padding:0 0 15px;color:#404040;text-align:center;font-size:13px}body
  b_negText{color:#d90026}#b_context cite,#b_context cite a,
  b_topborder{border:1px solid #cdcdcd;padding:15px 19px 10px 19px;margin-bottom:12px}#b_results>
  b_contextWidth { width:255px; }
  random()*1e4)}function o(){return y?c(f