Mga Kwento Sa Bibliya • wpc_pin{margin-left:-30px}select{padding:5px 10px 5px 5px;margin:0;height:32px}#b_context
  2em 'Segoe UI',Arial,Helvetica,Sans-Serif}h2,h3,
  b_ad li li:last-child{margin:0}#b_results
  b_ans{padding-bottom:15px;border-bottom:1px solid #ebebeb}#b_context
  b_externalSearch{border:1px solid #bbb}
  b_ans{padding:10px 20px 0}#b_context
  querySelector){i=[];r="ad";function u(){var c=sb_gt(),u=document
  fc_cal_holder th div{background-color:#fff;border:0;padding:0 0 15px;color:#666;text-align:center;font-size:13px}body
  fc_cal_holder td a:active,body
  fc_cal_monthInc{margin:1px 15px 0 0}
  5em 0 0}
  b_searchboxForm{font:18px/normal 'Segoe UI',Arial,Helvetica,Sans-Serif}
  fire("ErrorInstrumentation",f)})}catch(e){logMetaError("Failed to bind error handler "+e
  fc_cal_holder tr td:first-child{padding-left:10px}
  b_contextWidth { width:415px; }
  2em 'Segoe UI',Arial,Helvetica,Sans-Serif}
  b_ad{padding-right:18px;border-right:2px solid #e5e5e5}#b_results>li:first-child{padding-top:10px}#b_results>
  com/lightgiver/docs/my_tgAng mga sinipi mula sa Bibliya sa aklat na ito ay pinakahulugan
  sx_ci{border:1px solid #e5e5e5;margin-top:3px;width:80px;height:60px}
  b_ad>ul>li{margin-bottom:14px}#b_content ol#b_results li
  b_imageOverlayWrapper{margin:-20px 0 0;height:20px}
  Halina sa Bibliya para sa Mga Bata - Bible for Childrenbibleforchildren
  - Tagalog - English Translation
  pp_title{font:16px/normal 'Segoe UI',Arial,Helvetica,Sans-Serif}
  b_mhdr{margin:-15px 0 -5px;padding:15px 0 5px}
  b_ans a:visited{color:#600090}cite,#b_results cite
  fc_cal_holder{border:1px solid #0072c5}body
  Related searches for Mga-Kwento-Sa-BibliyaMga KwentoListahan Ng Mga Maikling KwentoParabula Mula Sa BibliyaMga Maikling Kwento PambataMaikling Kwento Na May LarawanMga Kwentong TagalogAno Ang Maikling KwentoElemento Ng Maikling KwentoSome results have been removedPagination12345NextRelated searchesMga KwentoListahan Ng Mga Maikling KwentoParabula Mula Sa BibliyaMga Maikling Kwento PambataMaikling Kwento Na May LarawanMga Kwentong TagalogAno Ang Maikling KwentoElemento Ng Maikling Kwento© 2016 MicrosoftNew Privacy and CookiesNew LegalAdvertiseAbout our adsHelpFeedbackAllPast 24 hoursPast weekPast monthDolphin_Fetch template data////
  b_ans{padding:17px 20px 0}#b_results>
  Oct 23, 2016 · Bahagi 4: MULA SA UNANG HARI NG ISRAEL HANGGANG SA PAGKABIHAG SA BABILONYA Si Saul ang unang hari sa Israel